Het verleden

Sportverenigingen zijn in veel gevallen onder te verdelen in verenigingen die open staan voor mensen met een handicap en verenigingen die alleen valide sporters binnen hun gelederen hebben. Begin '96 ontstond het plan een schietsportvereniging op te richten, waarbinnen mensen met en zonder handicap, geïntegreerd, de sport kunnen beoefenen. Halverwege '96 kregen de plannen steeds vastere vormen en in juni 1997 werd sv. Integratie '97 een feit. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. We kunnen wel stellen dat we binnen de schietsport een unieke plaats innemen. Een vereniging die openstaat voor sporters met en zonder handicap. Op donderdag 19 juni 1997 hebben Ben Krijgsman, Wim Claasens en Ruurd van den Berg de vereniging officieel opgericht. Het tweede lustrum hebben we al weer achter de rug en onze naamsbekendheid en doelstelling werpen hun vruchten af.

 

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is: de schietsport mogelijk maken voor mensen met en zonder handicap. Geïntegreerd de sport kunnen beoefenen is ons motto!  

 

Koepelorganisatie

Naast de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (K.N.S.A.) zijn we voor onze gehandicapte sporters aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland, voorheen NebasNsg. Beide organisaties houden zich ondermeer bezig met de organisatie van wedstrijden en de naleving van internationaal vastgestelde richtlijnen en eisen.

 

Clublocatie/Openingstijden

Onze vaste clubavond houden we wekelijks op woensdagavond van 19.00 - 23.00 uur aan De Werf 60 in Den Haag.